Szolgáltatások

Üzemeltetői Biztonsági Terv

2012. évi CLXVI. törvény, 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

Társaságunk vállalja az üzemeltetői biztonsági terv elkészítését, a terv elkészítésében való közreműködést.

Milyen elemekből épül fel az üzemeltetői biztonsági terv?

A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg az Üzemeltetői Biztonsági Terv lehetséges tartalmi követelményeit. Az üzemeltetői biztonsági terv tartalmát tekintve hasonlóan épül fel, mint a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti biztonsági jelentés, biztonsági elemzés.

Az Üzemeltetői Biztonsági Tervben be kell mutatni a társaság, szervezet, intézet (üzemeltető) szervezeti felépítését, irányítási rendszerét (rendszereit), biztonságot érintő szervezettel kapcsolatos folyamatait, eljárásait, a létfontosságú rendszerelemek azonosítását.

Részletesen ismertetni kell a létfontosságú rendszerelemek környezetét, ennek keretében a létesítmény körüli demográfiai viszonyokat, tömegtartózkodási létesítményeket, az azonosított rendkívüli események által érintett közműveket, a környező gazdasági társaságokat, a természeti környezetet és a létfontosságú rendszerelemek kihasználtsági, forgalmi adatait.

Részletes műszaki leírást kell adni a kritikus infrastrukturális elemről, amelyben kiemelt hangsúlyt kap a tartalék rendszerek megléte, helyreállítás módja, eszközei, azok elérhetősége, a kiválthatóság módja és ideje, a létesítmény fizikai védelme.

Az üzemeltetői biztonsági tervben be kell mutatni a részletes elemzéssel vizsgált rendkívüli eseménysorokat.

Társaságunk a rendkívüli eseménysorok meghatározását az alábbi elvek szerint végzi:

  • Megalapozó elemzés segítségével kizárjuk az ellátásbiztonságot nem befolyásoló rendszer-, illetve hálózati elemeket
  • Kvantitatív és semi-kvantitatív kockázatelemzési eljárással a horizontális és az ágazati kritériumokat az értékelés során felhasználva állítjuk elő a lehetséges rendkívüli eseménysorokat, és értékeljük azokat súlyosság és gyakoriság alapján.
  • Az általunk alkalmazott elemzési módszer előnye a szisztematikus eljárás, amely a szubjektív megítélés helyett objektív eredményt alkot. Előnynek tekinthető továbbá a teljességre törekvés és a magas szintű dokumentáltság, műszaki értelemben is vett részletesség (ami a következő tervezési lépéseket alapozza meg). Hátrány a jelentős időigény.

Védelmi terv. Amely során felkészítjük vagy megfelelőség esetén megfeleltetjük az üzemeltető erő és eszköz oldali készültségét a létfontosságú rendszer védelme, helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseknek. Meghatározzuk a létfontosságú rendszer rendkívüli állapotában szükséges irányítási fizikai és kommunikációs intézkedéseket.

Segítünk kiépíteni, illetve az üzemetetőnél meglévő folyamatokat megfeleltetni a biztonsági irányítási rendszernek.