Szolgáltatások

Településszerkezeti tervezés

A GENERISK Kft. önkormányzatok terület, illetve településrendezéssel foglalkozó tervezők részére kínálja szolgáltatását.

Miben tudunk segíteni?

  • Védőtávolságok, védelmi övezetek kijelölésében
  • Tervezett fejlesztések, beruházások baleseti kockázatainak meghatározásában
  • Tervezett övezeti módosítások biztonsági elemzésében
  • Lakó, ipari-gazdasági övezetek baleseti kölcsönhatásainak kimutatásában

Figyelem!

Az iparbiztonsági jogi szabályozás változása nagyon megnövelte
a településszerkezeti tervek módosításának fontosságát a településen működő ipari, mezőgazdasági, logisztikai tevékenységet folytató vállalkozások szempontjából. A katasztrófavédelmi jogi szabályozás változásával jelentősen kiszélesedett azon társaságok csoportja, akik a katasztrófavédelmi hatóság felügyelete alatt működnek. A katasztrófavédelmi engedély alapján működő gazdasági társaságok esetén a katasztrófavédelmi tervezés meghatározó pillére a hatályos településszerkezeti terv. Ismerjék meg, mérjék fel, hogy a településszerezeti tervek változása, milyen közvetlen és közvetett hatásokkal lehet a település gazdálkodó társaságaira.

Elegendő-e a katasztrófavédelmi hatóság által kijelölt veszélyességi övezetet figyelembe venni a településszerkezeti tervezés során?

A katasztrófavédelmi hatóság az ún. veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körül jelöl ki veszélyességi övezetet. A "veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem" egy jogi kategória, azokra a társaságokra mondjuk, ahol a veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a jogszabályban adott mennyiségeket. Katasztrófahelyzet, emberéleteket követelő ipari baleset nem csak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében fordulhat elő. Lakosságot érintő ipari balesetet okozhatnak ún. küszöbérték alatti üzemek, illetve katasztrófavédelmi hatóság engedélyéhez, felügyeletéhez nem kötött ipari gazdasági tevékenységek is.