Szolgáltatások

SKET

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (Katasztrófa Elhárítási Terv) készítés

SKET (Súlyos Káresemény Elhárítási Terv) kidolgozása a
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján
Az alábbiakban társaságunknak leggyakrabban SKET-el kapcsolatosan feltett kérdések közzétételével igyekszünk segíteni a tájékozódást az új kötelezettséggel kapcsolatosan

 

Ki kötelezett a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (Katasztrófa Elhárítási Terv) készítésére?

SKET készítésére kötelezett az a küszöb alatti üzem, ahol:

  • a jelenlévő anyagok között van mérgező vagy nagyon mérgező anyag, vagy
  • ahol a jelenlévő anyagok között van robbanó anyag vagy készítmény, vagy
  • cseppfolyós gáz jelenléte esetén (kivéve, ha a gáz kiskereskedelmi palackos kiszerelésű vagy PB gáz esetén 12,5 t-át meg nem haladó töltőtömegű).

 

Mi számít mérgező, nagyon mérgező vagy robbanó anyagnak a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint?

A 219/2011. (X. 20.) Korm. /seveso/ rendelet az 1. mellékletének 2. táblázatában osztályozza a veszélyes anyagokat. A seveso osztályozás alapja veszélyes anyagok esetén a 67/548 EGK (DSD) rendelet, veszélyes készítmények esetén a 1999/45/ EK (DPD) rendelet. Hazai jogrendbe a fenti közösségi szabályokat a 44/2000. (XII. 27) EÜM rendelt iktatta be. Robbanásveszélyes az az anyag, amely R1-R6 veszélyt jelző mondatokkal van ellátva. Mérgező az anyag, amely R23-24-24 veszélyt jelző mondatok közül legalább eggyel el van látva. Nagyon mérgező az az anyag, amely R26-27-28 veszélyt jellemző mondatok közül legalább eggyel el van látva.

 

Kinek nem kell Súlyos Káresemény Elhárítási Tervet (Katasztrófa Elhárítási Terv) készíteni?

Annak a küszöb alatti üzemnek, aki nem tartozik a fenti felsorolásban nevesített esetek alá nem kell súlyos káresemény elhárítási tervet készítenie, ha:

  • Az üzem határától számítva lakó, üdülő övezet, közintézmény, illetve tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény távolsága nagyobb, mint 300 m és
  • Munkahelyek, más üzemek távolsága nagyobb, mint 200 m és
  • Más veszélyes üzem vagy küszöbérték alatti üzem távolsága nagyobb, mint 100 m és
  • Az üzem dolgozóinak és az üzem területén rendszeresen ott tartózkodók össz. létszáma kevesebb, mint 30 fő.

 

Mi várható abban az esetben, ha nem tartozunk sem a súlyos káresemény elhárítási terv (katasztrófa elhárítási terv) készítésre kötelezett, sem a készítés alól mentesített kategóriába?

Ebben az esetben a hatóság egyedileg dönt a SKET szükségességéről.

 

Kérhető-e a SKET (katasztrófa elhárítási terv) készítése alól felmentés?

Igen, de csak abban az esetben, ha az üzemben nincs 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben rögzített, olyan veszélyes anyag, amely alapján a SKET készítése kötelező (lásd az első kérdésben).

 

Elviekben jogosultak vagyunk a mentességre. Hogyan lehet ténylegesen kérelmezni a mentességet?

A kérelem részeként bizonyítani kell, hogy az üzemmel összefüggésben reálisan feltételezhető legsúlyosabb baleset következtében a várható hőhatás nem lesz nagyobb, mint 4kW/m2 és a várható túlnyomás értéke az ingatlanhatáron nem haladja meg a 10 kPa értéket.

 

Tud-e a GENERISK Kft. a mentesség igénybevételére jogosító számításokban segíteni?

Igen, tudunk! Társaságunk nem csak a Súlyos Káresemény Elhárítási Tervek kidolgozásában, hanem a mentességhez szükséges igazoló számítások elvégzésében is tud segítséget nyújtani.

Üzemeltetőként ki dolgozhatjuk-e a saját Súlyos Káresemény Elhárítási Tervünket (Katasztrófa Elhárítási Terv)?

Lényegében nem! A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletének 6. pontja határozza meg a SKET kidolgozásához szükséges szakmai kompetenciákat.

 

Mekkora időigénye van egy Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (Katasztrófa Elhárítási Terv) kidolgozásának?

Az időigény nagyban függ az üzemben a veszélyes anyagokkal kapcsolatban végzett tevékenység összetettségétől. A Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítése ráadásul aktív megrendelői kooperációt igényel. Az elkészítést a megrendeléstől számítva átlagosan 30 naptári nap határidővel tudjuk elvállalni.

 

A jogszabály alapján kiemelten kezelendő létesítmény vagyunk. Vonatkozik-e ránk a Súlyos Káresemény Elhárítási Tervkészítési kötelezettség?

Igen! Ugyanolyan feltételekkel vonatkozik, mint a küszöbérték alatti üzemek esetén. A katasztrófavédelmi törvény 3§ 14. pontja alapján a kiemelten kezelendő létesítmény küszöbérték alatti üzemnek minősül.

 

További kérdéseink vannak a Súlyos Káresemény Elhárítási Tervvel (Katasztrófa Elhárítási Terv) kapcsolatosan, illetve 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelettel kapcsolatosan. Számít-e fel díjat a GENERISK Kft. szakmai tanácsadás nyújtásáért?

Nem! Amennyiben a felmerült kérdés tisztázása nem kíván személyes helyszíni egyeztetést vagy pl. hosszas számítást (üzemazonosítás, mentesség ellenőrzése, stb.), akkor díjmentesen segítjük meglévő és leendő partnereinket. Díjfizetésköteles szolgáltatást csak az arra vonatkozó ajánlat Megrendelői elfogadását követően kezdünk meg.

Kérdéseikkel fordulhatnak továbbá az BM OKF Iparbiztonsági Főosztályához is.

Az eddig a hatóságnak feltett kérdéseket és válaszokat az OKF a honlapján közzéteszi. Ezek itt olvashatóak

 

Kérhető-e extra kedvezmény a Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (Katasztrófa Elhárítási Terv) kidolgozási díjánál?

Speciális esetben igen! Társaságunk kémiai biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatosan is végez mérnöki szolgáltatásokat. Amennyiben az ajánlatkérés nem csak a súlyos káresemény elhárítási terv kidolgozására vonatkozik, úgy egyedi kedvezményeket tudunk biztosítani.

Kapcsolódó Hírek

Megjelent a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló tájékoztató írásunk

A 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelettel módosított 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet megjelenésével megtörtént a SEVESO III rendelet (2012/18/ EU rendelet) hazai jogrendbe iktatása. Az alábbi írásukban arra próbálunk választ nyújtani, hogy milyen gyakorlati feladatok várhatóak a jogszabály változás miatt. Tovább...

SEVESO III (2012/18/ EU) rendelet.

Összefoglaló írás arról, hogy milyen változások várhatóak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormány rendelet és a SEVESO III rendelet harmonizációja következében

Kapcsolódó Szolgáltatások

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítése

Súlyos káresemény elhárítási terv készítése a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint.

Biztonsági Elemzés készítése

Biztonsági elezmzés készítése a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint, valamint belső védelmi terv készítés a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendeletet 8. sz. melléklete szerint. bővebben

Biztonsági Jelentés készítése

Biztonsági jelentés készítése a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint, valamint belső védelmi terv készítés a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendeletet 8. sz. melléklete szerint. bővebben

Iparbiztonsági tanácsadás

Tervezett beruházások, folyamatban lévő katasztrófavédelmi eljárásokhoz kapcsolód tanácsadási szolgáltatás. bővebben