Szolgáltatások

Kritikus Infrastruktúra Védelme, Létfontosságú Rendszerek Védelme, KIV

2012. évi CLXVI. törvény, 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

A létfontosságú rendszerek és létesítmények üzemeltetői számára 2013. évtől kezdődően új kötelezettségek jelentek meg.

Melyek a létfontosságú rendszerek üzemeltetőinek kötelezettségei?

Az üzemeltető köteles azonosítási jelentést (kockázatelemzést) készíteni Az azonosítási jelentés hatósági elbírálása alapján, ha az üzemeltetett rendszer valóban nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelem, akkor az üzemeltető:

 • kijelöli a biztonsági összekötőszemélyt
 • Az erre kötelező határozatban jelölt időpontig kidolgozza az üzemeltetői biztonsági tervet
 • megszervezi és biztosítja a tulajdonában, üzemeltetésében lévő infrastruktúra működésének védelmét

Miben segíthet Önnek a GENERISK Kft.?

Elkészítjük az azonosítási jelentést, illetve annak a részeként az azonosítást megalapozó kockázatelemzést. A kockázatelemzés keretében vizsgáljuk az ágazati és a horizontális kritériumok teljesülését.

Társaságunk ipar és környezetbiztonsági területen szerzett kockázatelemzési tapasztalatainak segítségével a hazai és a nemzetközi iparbiztonsági, ellátás biztonsági elemzési eljárások ismeretével magalapozott, hiteles formában tudja elkészíteni az azonosítási jelentéshez szükséges kockázatelemzést.

Kidolgozzuk az üzemeltetői biztonsági tervet.

Társaságunk iparbiztonsági szakértői és tervezői tevékenysége keretében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint küszöbérték alatti üzem besorolású partnereinek védelmi dokumentációkat készít (Súlyos Káresemény Elhárítási Tervek, Biztonsági Elemzések). A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek védelmi dokumentációjának készítése garanciát jelent az üzemeltetői biztonsági tervek minősége és hatósági elfogadhatósága területén is.

Mi a létfontosságú rendszerek védelmével kapcsolatos jogi háttér?

 • 2012. évi CLXVI. törvény (A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről)
 • 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról)

Milyen ágazatokat és mikortól érint a kötelezettség?

2014. január 1-től:

Energia ágazat:

 • Energia, villamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)
 • kőolajipar
 • földgázipar

Agrárgazdaság:

 • mezőgazdaság
 • élelmiszeripar
 • elosztó hálózatok

Víz:

 • ivóvíz-szolgáltatás
 • felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése
 • szennyvízelvezetés és -tisztítás
 • vízbázisok védelme
 • árvízi védművek, gátak

Közbiztonság - Védelem:

 • rendvédelmi szervek infrastruktúrái

Hamarosan..

Közlekedési ágazat:

 • közúti közlekedés
 • vasúti közlekedés
 • légi közlekedés
 • vízi közlekedés
 • logisztikai központok

Egészségügy:

 • aktív fekvőbeteg-ellátás
 • mentésirányítás
 • egészségügyi tartalékok és vérkészletek
 • magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok
 • egészségbiztosítás informatikai rendszere

Pénzügy:

 • pénzeszközök, pénzügyi eszközök kereskedési, elszámolási, fizetési és teljesítést végző infrastruktúrái és rendszerei
 • bank- és hitelintézeti biztonság
 • készpénzellátás

Ipar:

 • veszélyes anyagok előállítása, tárolása és feldolgozása
 • veszélyes hulladékok kezelése és tárolása (kivéve radioaktív hulladékok kezelése és tárolása)
 • hadiipari termelés
 • ltóanyag- és gyógyszergyártás (kivéve nukleáris létesítmények)

Infokommunikációs technológiák:

 • információs rendszerek és hálózatok
 • eszköz-, automatikai és ellenőrzési rendszerek
 • internet-infrastruktúra és hozzáférés
 • vezetékes és mobil távközlési szolgáltatások
 • rádiós távközlés és navigáció
 • műholdas távközlés és navigáció
 • műsorszórás
 • postai szolgáltatások
 • kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok

Jogrend- Kormányzat:

 • kormányzati rendszerek, létesítmények, eszközök
 • Közigazgatási szolgáltatások
 • igazságszolgáltatás

Közbiztonság - Védelem:

 • honvédelmi rendszerek és létesítmények

Kapcsolódó cikkek

Ágazati kritériumokat tartalmazó rendeletek

az energetikai-, víz-, agárszektor és a rendvédelmi szervek számára

Élessé váltak a létfontosságú rendszerek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kötelezettségek az energetikai-, víz- és agrárágazat, továbbá a rendvédelmi szervek számára bővebben

Jogtár

Létfontosságú rendszerek védelmével kapcsolatos jogszabályok bővebben