Szolgáltatások

Iparbiztonsági elemzések

BJ, BE, SKET,..

A veszélyes tevékenységek biztonságos működtetése, felelősség, kötelesség és presztízs. Bizonyos mennyiségű veszélyes anyag jelenléte esetén a 2012/18/ EU rendelet SEVESO (III) hazánkban a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet határozza meg az üzemeltetők működéséből származó - betartandó - kockázati szinteket. A rendelet hatálya alá tartozó üzemeltetők törvényi kötelessége a célkockázati szinteknek való megfelelés és a megfelelőség igazolása is. Az iparbiztonság azonban messze túlmutat a SEVESO kötelezettségen, a munkavállalók egészségéért érzett felelősség éppúgy befolyásolhatja a gondolkodásunkat, mint egy esetleges üzemi baleset következtében bekövetkező termeléskimaradásból származó veszteség.

A balesetmentesség a jól megtervezett rendszer tulajdonsága...

Az iparbiztonsággal kapcsolatosan fontos megértenünk, hogy üzemvezetőként, EHS, SHE, EBK szakemberként aktív szereplők vagyunk. A baleset gyakran szükségszerű következmény. A balesetmentesség a jól megtervezett rendszer tulajdonsága, és nem a véletlen „ajándéka”. A legnagyobb körültekintéssel sem lehet „0”-ra csökkenteni a működésből származó kockázatokat, ismert és elfogadhatóan alacsony mértékűre viszont igen.

Biztonsági Elemzés, Biztonsági Jelentés

Mi így készítjük…

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a biztonsági elemzés és biztonsági jelentés szerkezetét részletesen meghatározza. Az üzemben végzett tevékenység, környezeti, biztonsági rendszerek bemutatása során a jogszabály által megkövetelt tartalmi elemeket dokumentáljuk. Az elemzési munkát egy ún. megalapozó elemzéssel kezdjük. A megalapozó elemzés célja azon baleseti lehetőségek kizárása, amely nem minősül súlyos balesetnek, továbbá dominóhatás révén sem okozhat ilyet. A megalapozó elemzés eszközéül minden esetben nemzetközileg elfogadott módszertant alkalmazunk. A biztonsági elemzés, biztonsági jelentés, súlyos káresemény elhárítási terv készítésének következő lépése a balesethez vezető események, esemény sorozatok azonosítása. A balesetek okai vissza vezethetőek:

  • Működtetési hibákra
  • Generikus hibákra
  • Belső és külső dominó hatással, eszkalációval összefüggő okokra
  • Külső környezeti okokra (árvíz , földrengés stb..)

A működtetési hiba a rendszer kialakításával összefüggő minden olyan hiba lehetőség ami a rendszer kapcsolásából, műszerezettségéből (műszeres védelmi köreinek megbízhatóságából) , és a rendszer által megengedett kezelői hibák összességből áll. A működtetési vagy processz hiba lehetőségek feltárására rendszerint HAZOP elemzési módszert alkalmazunk, amit szükség esetén hibafa, eseményfa, FMEA módszerekkel egészítünk ki vagy helyettesítünk. A biztonsági elemzés, jelentés, súlyos káresemény elhárítási terv készítésének következő lépésében meg kell határozni az azonosított baleseti eseménysorok várható gyakoriságát. A gyakoriság elemzés alapját a HAZOP, hibafa elemzéssel feltárt logikai kapcsolat és a hiba gyakorisági kódexek adják. A biztonsági elemzés, biztonsági jelentés, súlyos káresemény elhárítási terv kötelezően tartalmaz un. következmény elemzési részt. A következmény elemzés alatt az azonosított súlyos baleseti eseménysorok bekövetkezése esetén kialakuló hatásterület meghatározását értjük. A hatásterület jelenthet toxikus felhő terjedést, robbanás következtében kialakuló léglökést és hősugárzást. Utolsó elemzési lépés az ún. kockázatelemzési lépés, amikor a korábban meghatározott frekvenciákból és következményekből probit módszerrel kifejezzük a súlyos baleseti kockázatot először egyéni halálozásra vetítve. Az egyéni halálozási kockázatokból, a demográfiai és a dolgozói sűrűség adatokból számítjuk a társadalmi kockázatot.

Biztonsági Elemzés, Biztonsági Jelentés

Miért tőlünk?

A biztonsági elemzés és a biztonsági jelentés elég bonyolult elemzési eljáráson alapul. Mennyire követnek az elemző cégek egységes módszertant? Mire érdemes figyelni SEVESO partner választása során? A különböző hazai elemzők által alkalmazott módszertan csak kisebb eltéréseket mutat! Természetesen az alkalmazott szoftverek köre vagy az egyes elemzési lépések felcserélődhetnek, de az elemzési eredmények értelemszerűen nem lehetnek eltérőek. Társaságunk szeret a SEVESO elemzésre úgy tekinteni, mint a vállalat biztonsági teljesítésének egzakt mérési eszközére. A biztonsági elemzés, biztonsági jelentés ugyan pillanatfelvételt örökít meg, de az elemzés során felvázolt kockázati rendszer kiválóan alkalmas további biztonságtervezési feladatok megalapozására. Az elvégzett biztonsági elemzés eredményei alapján tehát nagyon pontos biztonságbefolyásoló javaslatokat tudunk tenni. A biztonság kockázati alapú mérése utat nyit optimális költség-hatékony biztonságtervezéshez.

Kockázati alapú Iparbiztonság nem SEVESO kötelezetteknek

Biztonsági Elemzés akkor is, ha jogszabály nem írja elő?

A kockázati alapú iparbiztonsági elemzés hozzájárul a biztonsági rendszerek teljesítésének optimalizálásához. A biztonságtechnikai jogszabályok és szabványok a legtöbb esetben több párhuzamos jó megoldást is lehetővé tesznek. Ténylegesen milyen megbízhatóságú rendszerelemekre van szükség? Milyen teljesítést várhatunk biztonsági rendszereinktől? Akár már néhány ezer EUR értékű biztonságtechnikai beruházás esetén is jelentős költség egtakarítás érhető el azzal, ha a tervezést kockázati alapokon támogatjuk.

Kapcsolódó Hírek

Megjelent a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló tájékoztató írásunk

A 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelettel módosított 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet megjelenésével megtörtént a SEVESO III rendelet (2012/18/ EU rendelet) hazai jogrendbe iktatása. Az alábbi írásukban arra próbálunk választ nyújtani, hogy milyen gyakorlati feladatok várhatóak a jogszabály változás miatt. Tovább...

SEVESO III (2012/18/ EU) rendelet.

Összefoglaló írás arról, hogy milyen változások várhatóak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló kormány rendelet és a SEVESO III rendelet harmonizációja következében

Kapcsolódó Szolgáltatások

Biztonsági Elemzés készítése

Biztonsági elezmzés készítése a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerint, valamint belső védelmi terv készítés a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendeletet 8. sz. melléklete szerint.

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítése

Súlyos káresemény elhárítási terv készítése a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint. bővebben

Biztonsági Jelentés készítése

Biztonsági jelentés készítése a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint, valamint belső védelmi terv készítés a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendeletet 8. sz. melléklete szerint.

Iparbiztonsági tanácsadás

Tervezett beruházások, folyamatban lévő katasztrófavédelmi eljárásokhoz kapcsolód tanácsadási szolgáltatás. bővebben