Szolgáltatások

HAZOP, HIBAFA, FMEA, ESEMÉNYFA

HAZOP, Hibafa, Eseményfa, Hibamód és hatáselemzés

Veszélyelemzési, megalapozó elemzési szolgáltatásaink a rendszer tervezők szolgálatában

A műszaki rendszerek meghibásodási, megbízhatósági vizsgálatánál, illetve a szükséges biztonsági szint meghatározásához az alábbi elemzési eszközöket használjuk:

IEC 61882 - HAZOP (működőképesség és veszélyelemzés)
IEC 60812 - FMEA (hibamód és hatáselemzés)
IEC 61025 - FTA (hibafa elemzés)
IEC 62502 - ETA (eseményfa elemzés )
LOPA (védelmi réteg elemzés)

Mikor és milyen módon lehet szükség "HAZOP" vagy hibafa elemzésre?

Gyakran a HAZOP, hibafa, eseményfa, hibamód és hatáselemzést nem külön igénylik partnereinek, azokat társaságunk alkalmazza, a teljesítés részeként. Egy iparbiztonsági elemzés az egészen ritka kivételektől eltekintve tartalmaz valamilyen szabványos veszélyelemzési fejezetet. Szabványos veszély elemzési eljárások elsősorban a folyamat (műveleti) fenyegetettségek szisztematikus feltárásához és értékeléséhez alkalmas eszközök. Abban az esetben, ha a veszélyeztetés részben művelethez kötődik az iparbiztonsági elemzés kötelezően tartalmaz valamilyen veszély elemzési eljárását. A HAZOP, FMEA, FTA, ETA, LOPA  módszereket a legtöbb esetben kombinálva alkalmazzuk, mert ezen elemzési módszereknek mások az erős és gyenge pontjai.

Image description

HAZOP munkalap minta

Általánosságban elmondható hogy a HAZOP, Hibafa, az eseményfa, a hibamód és hatáselemzés eszközökkel tetszőleges műszaki rendszer lehetséges veszélyes állapotai feltárhatóak és ezen veszélyes állapotok előfordulási gyakorisága és súlyossága is meghatározható.

Milyen olyan területek lehetnek, amikor nem jogszabály, hanem a tervező vagy az üzemeltető (esetleg a hatóság) dönt a HAZOP tanulmány elkészítéséről?

  • MSZ EN 61508 vagy az MSZ EN 61511 szabványok szerinti tervezési és kivitelezési feladatok végzése.
  • Annak az eldöntésére, hogy az alkalmazott biztonsági megoldások elégségesek-e egy adott rendszer vagy folyamat védelmére
  • Bekövetkezett baleset okainak és a baleset megismétlődését lehetővé tévő "ok nyomozó" elemzések készítése során.

Milyen területeken és mikor kell MSZ EN 61508 és az MSZ EN 61511 szabványokat alkalmazni?

Az MSZ EN 61508 az elektronikus, programozható elektronikus rendszerekre vonatkozik (E/E/PES) az MSZ EN 61511 a műszeres biztonsági rendszerekre vonatkozik. A szabványok tipikus alkalmazási területe folyamat biztonság és annak részekén az olyan technológiák, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak, vagy dolgoznak fel, továbbá:

* a tűz és a gáz érzékelés,
* a robbanás biztonság,
* az aktív tűzvédelmi rendszerek,
* vészleállító rendszerek tervezése,
* vész fékező rendszerek.
Összefoglalva az MSZ EN 61508 és MSZ EN 61511 szabvány a legtöbb nagy megbízhatóságot igénylő, biztonságkritikus rendszerre vonatkozik. (Az atomerőművek biztonsági műszerezésével külön szabvány az MSZ EN 61513 foglalkozik) Annak az eldöntésére, hogy egy folyamat védelme során szükség van-e műszerezett biztonsági funkcióra HAZOP elemzést (vagy ezzel ekvivalens más veszélyelemzés eljárást kell alkalmazni) Az MSZ EN 61511 további követelményeit akkor kell alkalmazni ha műszeres biztonsági funkció szükséges a folyamat védelme szempontjából.

Hogyan viszonyulnak egymáshoz az ágazati biztonsági szabványok és az MSZ EN 61508 és 61511?

Az MSZ EN 61508 és MSZ EN 61511 szabványokat minden esetben az ágazati biztonsági szabványokkal együtt kell alkalmazni. A 61508 és 61511 szabványoknak való megfelelés része a jó mérnöki gyakorlatnak.

Biztonság kritikus rendszer tervezése, módosítása esetén mindig ellenőrizni kell, hogy szükségesek-e műszeres biztonsági funkciók! Az MSZ EN 61508 és MSZ EN 61511 követelményeinek való meg nem felelés különösen az alábbi esetekben járhat súlyos következményekkel (Amennyiben a rendszer ismeretlen biztonsági teljesítését önmagában nem soroljuk ide):

  • Munkabaleset, ipari baleset felelőségének megállapítása esetén
  • Kivitelezést követő műszaki biztonsághoz is kapcsoló garanciális kérdések esetén

Aki egy kivitelezés során nem alkalmazza a jó mérnöki gyakorlatot, nem tett meg mindent egy biztonságos rendszer létesítése érdekében. Ha a beruházó nem győződik meg a jó mérnöki gyakorlat alkalmazásáról nem lesz tisztában azzal, hogy biztonsági értelemben milyen rendszert vesz át üzemeltetésre.

Kell-e visszamenőleges hatállyal megfeleltetni az MSZ EN 61508 és MSZ EN 61511 szabványoknak egy már üzemeltetett rendszert?

Nem, a szabvány új létesítményekre, fejlesztésekre vonatkozik. A MSZ EN 61508 szabvány első kiadása 1998-ban MSZ EN 61511 2005-ben jelent meg.

Vonatkozik-e a szabvány olyan esetekre amikor egy meglévő rendszer átépítését tervezik?

Igen, a rendszer módosítással érintett részére alkalmazni kell a szabványt.

Kapcsolódó Szolgáltatások

HAZOP elemzés, HAZOP tanulmány készítése

HAZOP elemzés, HAZOP tanulmány készítése az MSZ EN 61508, MSZ EN 61511 szabványok alkalmazásában, vagy attól függetelnül

Hibafa, Eseményfa elemzések készítése

Hibafa, Eseményfa elemzések készítése az MSZ EN 61508, MSZ EN 61511 szabványok alkalmazásában, vagy attól függetelnül

Megalapozó elemzés, veszélyelemzés készítése

Magalapozó elemzés, veszélyelemzés készítése hibafa, HAZOP, eseményfa, hibamód és hatáselemzés módszerekkel

Iparbiztonsági elemzések készítése

Iparbiztonsági elemzések készítése a 219/2011 (X. 20.) korm. rendelet követelményei szerint. bővebben