Letölthető hasznos dokumentumok

Iparbiztonsági Fogalomtár

Az iparbiztonsági elemzésekben, iparbiztonsági jogi eljárásokban legyakrabban használt fogalmak közérthető kifejtését olvashatja az iparbiztonsági fogalomtárban. A fogalomtár megnyitásához kattintson a hivatkozásra


Ipari baleset megelőzéssel kapcsolatos hazai és közösségi joganyag

 

 

  • 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről

 

 

  • 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

 

  • 51/2011 (X.II 21.) BM. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

 

Kritikus Infrastruktúra Védelmével kapcsolatos joganyag

  • 2012. évi CLXVI. törvény A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 

  • 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

 

 

  • 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feldat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13) Korm. rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

Kémiai biztonsággal kapcsolatos hazai és közösségi joganyag

  • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 

 

 

 

 

 

Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos joganyag

 

  • 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről (ADR)

 

 

  • 2013. évi CXI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

 

 

Műszaki biztonsággal, kapcsolatos további joganyag

  • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról