Hírek

Beszámoló a 2013 november 12.-én megtartott Safety Management Fórumról

2013. november 17. - Generisk

2013 november 12.-én sikerrel zárult a HungaroControl Zrt. által első alkalommal megszervezett Safety Management Fórum. A szervezők olyan társaságokat, szervezeteket hívtak meg előadónak, ahol kiemelt jelentősége van a biztonság irányításnak, az üzemeltetett rendszer biztonságos működtetésének.

Az egész napos rendezvényt a szervezők négy modulra osztották. Az első blokk címe a biztonságtudatosság és elkötelezettség volt. Az előadás sorozatot Csala Attila a MOL Nyrt. FF&EBK vezetője kezdte az emberi megbízhatóság alapelvei címmű eladással. A hallgatóság megismerhette a MOL EBK szabályozási rendszerének felépítését, valamint azon eszközök összességét, amelyek segítségével igyekszik a MOL Nyrt. saját dolgozóinak és alvállalkozóinak biztonság tudatos viselkedését fokozni. MOL Nyrt. EBK szervezete felismerte, hogy a vállalatterületén veszélyes környezetben alvállalkozóként dolgozó társaságok biztonságos munkavégzésre való oktatásában és szabályok betartásának ellenőrzésében, akár jogszabályi kötelességen túlmutatóan is szerepet kell vállalni a balesetek megelőzése érdekében.

Ezt követően Volent Gábor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági igazgatójának előadása következett. Az előadás címe a biztonsági kultúra alapelvei és paksi tapasztalatai volt. Volent Gábor röviden ismertetette az atomerőmű történetét és biztonsági irányítási rendszerének történetét. A hallgatóság megismerhette azt a kockázati értékelési rendszert, amelyen keresztül az atomerőmű biztonsági teljesítését értékelik. A műszaki és emberi paramétereket egyaránt megjelenítő értékelési mátrix korábbi és jelenlegi eredményei is bemutatásra kerültek. Az előadás egyik fontos üzenete az volt, hogy soha sem szabad elkényelmesedni , öntelté válni a tartós balesetmentesség miatt. Folyamatosan keresni kell rendszerünkben a hibákat a további javítás lehetőségét.

A következő előadás blokk a kockázatok elemzése címet kapta. Az előadások második negyedét Pap Lászlóné, vezető auditor kezdte aki a Richter Gedeon Nyrt. előadójaként a minőségbiztosítás és kockázat menedzsment a gyógyszeriparban címmel tartott előadást. A hallgatóság a Richter Gedeon Nyrt. hazai és külföldi gyáraiban folyó tevékenységről hallhatott. Az előadásban ismertetésre került a gyógyszer biztonság szabályozásának evolúciója és jelene. Papp Lászlóné ismertette a gyógyszer készítmények előállításához kapcsolódó minőségbiztosítási rendszer felépítését.

Ezt követően került sor társaságunk előadására. A Generisk Kft. ügyvezetője Korda Eszter kockázat és megbízhatóság a biztonság kritikus szektorban címmel tartott előadást. Az előadás a biztonság irányítás és a kockázatelemzés közötti összefüggéseket elemezte. Az előadás egyik fő megállapítása az volt, hogy a biztonság kritikus területen szükség van a fenyegetettségek feltárására a kockázatok és következmények meghatározására, melyek alapján tudatosan kell kialakítani a védelmi stratégiát. Minden fenyegetettséggel szemben olyan kockázat csökkentési módot kell alkalmazni, ami elfogadhatóan alacsonyra szorítja a kockázatot. Az előadáson bemutattuk, hogyan történik a védelmi rétegekkel való számítás.

A fórum harmadik negyedének nyitó előadását Dr. Józwiak Ákos a NÉBIH RFI igazgatóhelyettese tartotta. A harmadik blokk címe az önértékelés és tanulás, fejlesztés volt. Dr. Józwiak Ákos előadásának címe a teljesítménymutatók rendszere az élelmiszerlánc-felügyeletben volt. Az előadás röviden bemutatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hatóság tevékenységét. Az előadás elsősorban a hatóság tevékenységének, illetve ezen túlmutatva a tájékoztatási kampányok teljesítmény mérési lehetőségeiről és korlátairól szólt. Az előadás során Dr. Józwiak Ákos rávilágított arra, hogy az alkalmazott tájékoztató eszközök mérése ugyan pontos információt ad az aktivitásról, de nem ad információt az eredményről. Ugyanakkor az elérni kívánt változás mérése is félrevezető lehet, mert azt rajtunk kívül számos más tényező is befolyásolja.

Lengyel János a Fővárosi Vízművek Zrt. Irányítási Központ vezetője a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzembiztonsági tevékenysége címmel tartott előadást. A hallgatók megismerhették a Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenységét, szolgáltatói hálózatának felépítését. Az előadáson szó esett a szolgáltatási tevékenységet veszélyeztető műszaki fenyegetettségekről és azok vállalati kezelési rendjéről.

A fórum negyedik negyedének két előadása jelentési kultúra címmel került meghirdetésre. A téma első előadója Dr. Kökényesi Antal a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója volt. Előadásának címe hogyan érjük el, hogy az üzemeltetés során elkövetett hibákat, tapasztalat rendellenességeket és az üzembiztonságra veszélyes kockázatokat bejelentsék? Dr. Kökényesi Antal előadásában rávilágított arra, hogy a MÁV Zrt. szempontjából miért nagyon fontos, hogy a biztonságot befolyásoló bejelentések megtörténjenek. Az előadás kitért arra is, hogy a vasút olyan veszélyes üzem, ahol a külső veszélyeztető hatásoktól sokkal kevésbé tudják magukat függetleníteni, mint ahogy azt egy zárt kerítéssel körülhatárolható üzem meg tudja tenni. Az előadáson elhangzottak azok az ösztönző és szankcionáló eszközök amelyekkel a MÁV Zrt. biztonsági csoportja a kitűzött célokat eléri.

Az előadás sorozat záró előadását a rendezvényt megszervező és annak helyt biztosító HungaroControl Zrt. tartotta. A HungaroControl Zrt. részéről Székely Zoltán biztonsági igazgató a jelzések és jelentések szerepe és kezelése a HungaroControlnál címmel tartott előadást. Székely Zoltán röviden bemutatta a HungaroControl Zrt. tevékenységét és biztonság irányítási rendszerének felépítését. Székely Zoltán beszélt a kötelező azaz hatóság által megkövetelt jelentésekről és arról, hogy e mellett milyen más jelzési jelentési rendszerek léteznek a HungaroControl Zrt-nél. A társaságnál bevezetett anonim jelentési rendszer azt a célt szolgálja hogy a dolgozók jelentsenek minden biztonságot érintő, vagy feltételezhetően érintő körülményt. Székely Zoltán beszámolt arról, hogy az újonnan bevezetetett rendszer nagyon eredményesnek tűnik, a kötelező bejelentések számát többszörösen meghaladta az ezen a csatornán érkező jelzések száma.

A HungaroControl Zrt. professzionális szervezésével magasra tette a lécet a hagyományteremtőnek szánt rendezvény következő szervezője előtt. A GENERISK Kft. megtiszteltetésnek vette, hogy a biztonság tervezői, szakértői szektort képviselhette a rendezvényen.