Hírek

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, nehéz fűtőolaj

Erőművek, fűtőművek tartalék tüzelőanyag ellátó rendszereik révén válhatnak katasztrófavédelmi engedély kötelessé a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosulása következtében

2013. december 22. - Generisk

Miért került bele a nehéz fűtőolaj a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosított 1. sz. mellékletébe?

Mert a 2012/18/EU rendelet módosította az 1996/82 EK rendeletet. A 2012/18/EU rendelet 1996/82 EK rendelet első számú mellékletének "kőolaj termékekre" vonatkozó részét a "heavy fuel oils" ponttal egészítette ki.

Pontatlan kodifikáció történhetett.

Vélhetően pontatlan fogalom honosítás történt. A heavy fuel oils véleményünk szerint helyesen fűtőolaj gyűjtő szóval fordítandó. A heavy fuel oils (HFO, vagy furnance fuel oils, FFO) angolul a magyar jelentésnél szélesebb értelmű gyűjtőszó. HFO a kőolaj finomítás során alkalmazott vákuum desztilláció után visszamaradt terméket jelenti. A HFO az ISO 8217 szerinti értelmében viszkozitás szerint elválasztott gudron.

HFO csoportok az ISO 8217 szerint:

Paraméter

RMA 30

RMB 30

RMD 80

RME 180

Sűrűség
(15°C) kg/cm3

0.960

0.975

0.980

0.991

Viszkozitás 50°C-on mm2/s

30

30

80

180

Víztartalom % (v/v)

0.5

0.5

0.5

0.5

Kéntartalom
% (m/m)

3.5

3.5

4.0

4.5

Lobbanáspont °C

60

60

60

60

Dermedéspont °C

6

24

30

30

Paraméter

RMF 180

RMG 380

RMH 380

RMK 380

Sűrűség
(15°C) kg/cm3

0.991

0.991

0.991

1.010

Viszkozitás 50°C-on mm2/s

180

380

380

380

Víztartalom % (v/v)

0.5

0.5

0.5

0.5

Kéntartalom
% (m/m)

4.5

4.5

4.5

4.5

Lobbanáspont °C

60

60

60

60

Dermedéspont °C

30

30

30

30

 

Hazánkban a tüzelő olajok minőségi követelményeit az MSZ 11715:1997 szabvány adja meg, a fűtőolajok követelményeit az MSZ 2024:2012 szabvány adja meg.

Tü-5 tüzelő olaj, valamint a ETO (erőművi könnyű tüzelőolaj) eddig is a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartoztak.

Az MSZ 2024:2012 szabvány az alábbi fűtőolaj típusokat határozza meg:

Fűtőolajok:

  • extra könnyű fűtőolaj FA-60/80 (2042:2012)
  • könnyű fűtőolaj FA-60/120 (2042:2012)
  • közép fűtőolaj FA-60/130 (2042:2012)
  • középnehéz fűtőolaj FA-90/160 (2042:2012)
  • nehéz fűtőolaj FA-100/200 (2042:2012)

A fűtőolajokra vonatkozó minőségi követelmények

Paraméter

FA-60/80

FA-60/12

FA-60/130

FA-90/160

Sűrűség

0,985

0,985

0,985

0,985

Viszkozitás 40 C-on (mm2/s)

4,5

NA

NA

NA

Viszkozitás 100 C-on (mm2/s)

≤4,4

4,5-24

25-40

41-75

Víztartalom %

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Kéntartalom %

0,2

1

1

1

Lobbanás pont

>101

>101

>101

>101

Dermedéspont C

-6

51

51

51

Paraméter

FA-100/200

 

Sűrűség

0,985

Viszkozitás 40 C-on (mm2/s)

NA

Viszkozitás 100 C-on (mm2/s)

76-450

Víztartalom %

<0,5

Kéntartalom %

1

Lobbanás pont

>101

Dermedéspont C

51

 

Látható, hogy HFO (Heavy Fuel Oil) nem felel meg a nehéz fűtőolaj fogalmának. Jogértelmezésünk szerint a rendelet változás a FA-60/80, FA-60/120, FA-60/130, FA-90/160, FA-100/200 fűtőolajokra egyaránt vonatkozik.

SKET, BE, BJ felülvizsgálati kötelezettség, üzemazonosítási kötelezettség

Azon üzemeltetőknek akik korábban is katasztrófavédelmi engedély birtokában működtek. 2014. április 30-ig kell elvégezniük a biztonsági dokumentáció soron kívüli felülvizsgálatát. Azon üzemeltetőknek akik eddig nem tartoztak a rendelet hatálya alá 2014. árpilis 30-ig üzemazonosítást kell benyújtani.

A kötelezettség a tartalékként használt rendszerekre is vonatkozik

Nem mentesít a kötelezettség alól, az hogy a legtöbb üzemeltető esetében ezen rendszerek tartalék ellátási célt szolgálnak. A 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint a veszélyes anyagok jelen lévő mennyiségének meghatározásakor a tárolóedények technológiai berendezések névleges tároló kapacitása a mértékadó, mindaddig, amíg az üzemeltető hitelt érdemlő módon nem bizonyítja, hogy az valamilyen korlátozást eredményező műszaki megoldással ez csökkentésre nem került.

Üzemen kívül helyezett létesítményekre nem vonatkozik a kötelezettség.

Ha területileg illetékes műszaki felügyeleti hatóság a tartály(tartályok) üzemeltetési engedélyét szünetelteti, vagy megszünteti, katasztrófavédelmi engedélyezési kötelezettség nem keletkezik.

Kapcsolódó Szolgáltatások

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés készítése

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés készítése a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelt 3. illetve 4. melléklete szerint. bővebben

Iparbiztonsági tanácsadás

Ha a jogszabály változásból adódó feladatok meghatározásához szakértői segítségre van szükség. bővebben

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítés

Súlyos káresemény elhárítási terv készítés küszöbérték alatti üzemek, kiemelten kezelendő létesítmények részére bővebben

Üzemazonosító számítás

Üzemazonosító számítás elvégzése a 219/2011 (X. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint. bővebben