Hírek

Beszámoló a kritikus infrastruktúra védelméről szóló, 2013. november 14-én megrendezésre került konferenciáról

2013. november 20. - Generisk

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a Magyar Hadtudományi Társasággal együttműködésben 2013. november 14-én megrendezte a "Szervezeti szabályozás és innovatív változások a létfontosságú rendszerek védelmében" című tudományos - szakmai konferenciát, a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Kutatások TÁMOP 4.2.1.B 11/2/KMR 0001 számú projekt, "Közlekedési kritikus infrastruktúra védelme" Kiemelt Kutatási Terület keretein belül. A rendezvény helyszíne a Zrínyi Miklós Egyetemi Campus és Laktanya Díszterme volt.

Az egész napos program Dr. Nagy László, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, a délelőtti szekció levezető elnöke köszöntőjével kezdődött.

Az első előadó, Dr. Kovács Ferenc ny. mk. ezredes a Létfontosságú infrastruktúrák védelmének alapelvei című előadásában felvázolta a kritikus infrastruktúra védelmi jelentőségét, illetve az uniós és a hazai irányelveket, szabályozásokat.

Dr. Boldizsár Gábor ezredes, az NKE-HHK dékánja a Fenntarthatóság a fennmaradás érdekében címmel beszélt az élelmiszerbiztonság és az élelmezésbiztonság kapcsolatáról.

Sztankai Krisztián doktorandusz Az emberi fogyasztás címmel online reklámokról beszélt, azok fajtáiról, és a nézőkre gyakorolt hatásairól.

A szünet után Prof. Dr. Székács András a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet főigazgatója a mezőgazdaság kiszolgáltatottságát mutatta be.

A következő előadó a SZIE GTK Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék vezetője, Szilágyi Tivadar bemutatta a biztonság fenntarthatóságának aspektusait.

Kaiser Ferenc az NKE-HHK Hadtörténeti, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszékéről a Stratégiai nyersanyagok, élelmiszer, víz és biztonság című előadásában a víz, mint stratégiai nyersanyag szerepét, fontosságát hangsúlyozta. Bemutatta az urbanizációs, illetve migrációs trendeket, melyeket a víz jelenléte, illetve hiánya befolyásol.

Babos Tibor, a délelőtti szekció utolsó előadója a TÁMOP 4.2.1 projektet mutatta be, mely a konferencia megrendezését lehetővé tette.

Az ebédszünet előtt az első szekcióval kapcsolatos kérdések és válaszok hangzottak el.

A délutáni szekció első előadása a Dr. habil. Horváth Attila alezredes és Csaba Zágon pénzügy őrnagy doktorandusz esettanulmánya volt Az ellátási lánc és a logisztika, mint közlekedési kritikus infrastruktúra címmel. Az esettanulmány az antwerpeni kikötő logisztikai rendszerét irányító számítógépek támadását mutatta be, melynek során 2011-től kezdve sorozatosan tulajdondonítottak el nagy értékű árut tartalmazó konténereket a rendszer irányítását megtámadó bűnözők. Az előadás felhívta a figyelmet arra, hogy támadás irányulhat az infrastruktúra, ellátási lánc megszakítására, létesítmény, berendezés rombolására, valamint eszközként való felhasználásra, az irányítás átvételére.

Dr. Muha Lajos mk. alezredes, az NKE-HHK Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszékről A kritikus információs infrastruktúrák védelme az információbiztonsági törvény tükrében címmel beszélt a kritikus infrastruktúra, mint létfontosságú rendszerelem védelméről. A kritikus információs infrastruktúra védelme az adat, valamint a rendszer elemeinek védelméből áll.

Dr. Endrődi István tűzoltó ezredes az NKE Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék vezetője A katasztrófavédelem válaszai a kritikus infrastruktúra elemeket érintő támadásokkal szemben című előadásában bemutatta a katasztrófavédelem felkészültségét, hangsúlyozta a kockázatkezelés körfolyamatát, mely az azonosítás, értékelés, besorolás és válaszadás után a felügyelettől visszatér az értékeléshez. A hallgatóság betekintést kaphatott a vonatkozó jogszabályokba, illetve a katasztrófavédelem feladataiba. A létfontosságú rendszerek védelmével kapcsoltos hatósági eljárrásokban a katasztrófavédelem szakhatóságként van jelen.

A következő előadó Cser Orsolya doktorandusz, az NGM szakmai főtanácsosa volt, előadásának címe A pénzügyi rendszer - mint kritikus infrastruktúra elem -, avagy a pénzellátás folyamatosságának védelme. Az előadásában bemutatta a 2012-es Nemzeti Biztonsági Stratégiát.

Szászi Gábor mk. alezredes az NKE-HHK Katonai Logisztikai Intézettől a Vasúti mellékvonalak helye és szerepe a vasúti hálózat, mint kritikus infrastruktúra rendszerében című munkáját adta elő. Beszélt a közlekedési infrastruktúra és a gazdasági fejlődés összefüggéseiről, a pályakarbantartási ciklusidőkről, a ciklusidő be nem tartásának lehetséges következményeiről, a közlekedés átstrukturálódásáról, az országos törzshálózati vasúti pályák, illetve a vasúti mellékvonalak gazdasági, valamint védelmi szerepéről. Mindezek mellett megemlítette a vasúti teherszállítás jelentőségét a logisztika terén.

A konferencia záró előadását Dr. Krasznay Csaba tartotta az NKE Közgazdaság-tudományi Kar Információbiztonsági Tanszékéről. Az előadás címe Kritikus információs infrastruktúrák, mint kiberműveleti célpontok. Szó volt a kiberbűnözésről, -kémkedésről, -hadviselésről, hacktivizmusról, kiberterrorizmusról, valamint ezek biztonságpolitikai kockázatairól.