Hírek

Megjelent az egészségügyi létfontosságú rendszerekről szóló ágazati végrehajtási rendelet

Megjelent az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

2015. október. - Generisk

A rendeletben kihirdetésre kerültek a nemzeti és az európai létfontosságú rendszerelmek egészségügyi ágazati kritériumai, így az érintett szervezeteknek, a rendelet kihirdetésétől számítottan 180 napjuk van az azonosítási jelentésük elkészítésére.

Egészségügyi területen azonosítási jelentés elkészítésére kötelezettek:

  • a kórházak,
  • a mentésirányítást végző szervezet
  • az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője,
  • az állami vérkészletek kezelője,
  • a 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet szerint bejelentésre kötelezett laboratórium
  • az egészségbiztosítás informatikai rendszerei üzemeltetője
  • a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet végző társaságok (rendeletben meghatározott méret felett)

Az azonosítási jelentések benyújtási határideje 2016 március 14.
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet. részletező követelményeket állapít meg az azonosítási jelentés és az üzemeltetői biztonsági tervek tartalmára vonatkozóan. A rendelet szövege az alábbi linken olvasható.