Hírek

Azonisítási jelentés, létfontosságú rendszerek

Már csak 30 nap maradt

2014. május 31. - Generisk

Már csak 30 nap maradt az azonosítási jelentések benyújtási határidejéből az energia szektor, agrárgazdasági szektor, víz ágazat és rendvédelmi szervek számára.
Társaságunk módszert fejlesztett a jogszabályi elvárásokat teljesíteni tudó kockázatelemzéshez, melyet az azonosítási jelentéshez csatolni szükséges.

Miért van szükség a kockázatelemzésre az azonosítási jelentések összeállításához?

Mert a horizontális és az ágazati kritériumok teljesülését normál működés mellett a lehetséges rendkívüli állapotokban, helyzetekben is vizsgálni és értékelni kell.