Hírek

219/2011 (X. 20) Korm. rendelet változás. Tényleges feladatok, félrevezető tájékoztatók.

Kedves ügyfeleink! Kedves olvasóink!

Félrevezető tájékoztatót kapott több partnerünk a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet 2015. február 27.-én megjelent módosításával kapcsoltban. A megküldött tájékoztatóban azt a félrevezető látszatot keltik, hogy a küszöbérték alatti üzemeknek és a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek 2015. szeptember 1.-ig soron kívüli felülvizsgálatot kell kezdeményeznie.

Nem tudjuk, eldönteni hogy rosszhiszeműségről, vagy tévedésről lehet-e szó, azonban tény, hogy a mód. 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet ilyen kötelezettséget nem ír elő!!

A mód. rendelet vonatkozó része így szól:
"48§ (3) A Módr. hatálybalépésekor már működő besorolását megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a biztonsági elemzés, vagy biztonsági jelentés 11. §, vagy a súlyos káresemény elhárítási terv 38. § szerinti soron kívüli felülvizsgálati jegyzőkönyvét 2015. szeptember 1-ig, majd a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a biztonsági elemzést, vagy biztonsági jelentést 2016. június 1-ig benyújtja. A küszöbérték alatti üzemek esetében a hatóság dönt a súlyos káresemény elhárítási terv 2015. december 31-ig történő benyújtásáról. "

A jogszöveg "a már működő besorolását megváltoztató" kifejezését úgy kell érteni, hogy soron kívüli felülvizsgálatot (a rendelet módosításával összefüggésben) azon üzemeltetőknek kell kérelmeznie, akiknek az azonosítási számaik változnak.

Milyen tényleges, mindenkinek kötelező feladattal jár a rendelet változás?

2015 június 1.-ét követően a küszöbszám követést, a módosított 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet szerint kell végezni. Ahogy azt korábbi írásukban is tárgyaltuk 2015 június 1.-ét követően a CLP rendlettel harmonizált SEVESO osztályok szerint kell a küszöb számkövetést megvalósítani.

Azon üzemeltetőknél, ahol az így kapott azonosítási számok változnak, valóban szükséges a soron kívüli felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése és a rendelt szerint a biztonsági elemzés, biztonsági jelentés felülvizsgálata, illetve SKET esetén annak hatóság döntésétől függő felülvizsgálata. (A tájékoztatást készítők írása, azért nagyon megtévesztő, mert konzervatív becslésünk szerint legfeljebb az üzemeltetők 10%-ánál lehet változás, amiből akár 5% felett is lehet az a hányad, ahol az azonosítási számok érdemben csökkenhetnek is (az új aerosol kategóriák miatt)).

A rendelet változással kapcsolatban terjed egy másik - megítélésünk szerint - szintén téves híresztelés, mely szerint a hatóság minden üzemeltetőt soron kívüli felülvizsgálatra fog kötelezni.

A hatóság tényleges jog alkalmazása a tárgyi írás készítésekor még nem ismert. Tény, hogy a mód. rendelet erre valóban lehetőséget teremet. Ugyanakkor értelmezésünk szerint a hatóságnak lehetősége marad a mérlegelésre.

A 219/2011 (X.20.) Korm. vonatkozó bekezdés a így fogalmaz:
"A 48§ (4) A Módr. hatálybalépésekor már működő besorolását nem megváltoztató veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője részére a hatóság előírja a biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek az e rendelet előírásai szerinti módosítással érintett részének, vagy jelentős tartalmi módosítás esetében a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzésnek, vagy biztonsági jelentésnek 2016. június 1-jéig történő benyújtását. Nem jelentős tartalmi módosítás esetében az egységes szerkezetbe foglalt biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés benyújtására a 11. § szerinti felülvizsgálatkor kerül sor. "

Azaz a jogszöveg meghagyja a lehetőséget, hogy nem jelentős tartalmi változás esetén az üzemeltető a következő soros felülvizsgálatkor végezhesse el a biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, súlyos káresemény elhárítási terv rendelet változás miatt szükségessé váló módosítását.

A puszta jogértelmezésen messze túlmutatóan erről az alábbi véleményt fogalmazzuk meg.

A biztonság elemzés/biztonsági jelentés / súlyos káresemény elhárítási terv tartalmi követelményeivel kapcsolatban az alábbi érdemi változásokat látjuk:

  • folyamat kockázatok kötelező meghatározásának előírása
  • a természeti környezet technológiát fenyegető hatásainak kötelező feltárása.
  • Bekövetkezett, balesetek, üzemzavarok és következtükben tett intézkedések kötelező bemutatása
  • Biztonság irányítási rendszerrel, irányítási rendszerrel kapcsolatos követelmények bővülése

A rendelet változás kapcsán véleményünk szerint a soron kívüli felülvizsgálat előírása abban az esetben lehet indokolt, ha vélelmezhető/feltételezhető, hogy nem minden veszélyeztető hatással számolt az üzemetető, így a tényleges veszélyeztetés, vagy a súlyos ipari baleset várható gyakorisága nagyobb lehet, mint a BE/BJ/SKET-ben meghatárárkozott.
Megítélésünk szerint a fenti változások közül a folyamat kockázatok meghatározásának szükségessége a legnagyobb jelentőségű előírás. Ugyanakkor elmondható, hogy mind társaságunk, mind a versenytársaink többsége korábbi elemzéseiben is meghatározta a műveletek diszfunkcióból lehetséges baleseti lehetőségeket. Véleményünk szerint, így számos SKET, BE, BJ jelenlegi állapotában is jelentős tartalmi módosítás nélkül megfelelhet a módosított rendelet követelményeinek.

 

Kapcsolódó Szolgáltatások

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés készítése

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés készítése a 219/2011 (X.20.) Korm. rendelt 3. illetve 4. melléklete szerint. bővebben

Iparbiztonsági tanácsadás

Ha a jogszabály változásból adódó feladatok meghatározásához szakértői segítségre van szükség. bővebben

Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítés

Súlyos káresemény elhárítási terv készítés küszöbérték alatti üzemek, kiemelten kezelendő létesítmények részére bővebben

Üzemazonosító számítás

Üzemazonosító számítás elvégzése a 219/2011 (X. 20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint. bővebben